Każdy z nas produkuje 300kg śmieci rocznie. Co z tą górą zrobić?

300 kilogramów śmieci. Tyle rocznie produkuje każdy z nas. Co z tą górą zrobić? 
Czy wiesz, jak właściwie segregować odpady? Chcesz wiedzieć, co się później z nimi dzieje?​

W naszej gminie zajmuje się nimi samorządowa Spółka – PGKiM Łęczna sp. z o.o. W  zlokalizowanym w Starej Wsi Dziale Utylizacji Odpadów w roku 2020 zakończono realizację projektu inwestycyjnego, który proces zagospodarowania odpadami znacząco unowocześnił i przyśpieszył. W ramach tego współfinansowanego ze środków unijnych przedsięwzięcia, powstał też spot informacyjny, który dokumentuje zrealizowane zadania i zawiera przydatne dla każdego informacje o podstawowych zasadach postępowania z odpadami.

Chcesz wiedzieć, co się dzieje z Twoimi odpadami? Zapraszamy do obejrzenia filmu!

 


 

 

W nawiązaniu do komunikatu dostarczanego sukcesywnie odbiorcom świadczonych przez nas usług, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. z przyjemnością zawiadamia, iż w ostatnich dniach maja bieżącego roku wdrożony i uruchomiony został w Spółce system elektronicznej wysyłki faktur (tzw. e-faktury).

W opinii Zarządu Spółki, wdrożone rozwiązanie podnosi standard obsługi klienta i jest zbieżne z aktualnie propagowanym modelem prowadzenia aktywności społecznej i ekonomicznej. 

Skala pozytywnego odzewu dla tej inicjatywy (tj. ilość wpływających do Spółki oświadczeń o zgodzie na e-fakturę), jaką Zarząd Spółki odnotowuje, pozwala wnioskować o celowości podjętych na tym polu działań i poparciu dla nich ze strony naszych klientów.

Równocześnie podkreślamy, iż jedynym adresem poczty elektronicznej, z którego są wysyłane faktury elektroniczne jest adres: e-faktury@pgkim.leczna.pl

Ponadto, każda wiadomość do której dołączona jest e-faktura, zawiera informacje o komórce organizacyjnej Spółki, która fakturę wystawiła oraz jej dane kontaktowe. 

Zachęcamy do korzystania z e-faktur !

Z poważaniem
      Radosław Tkaczyk
       Prezes Zarządu

 

Ogłoszenie - Targowisko Miejskie

Informujemy, że od dnia 07.05.2020 r. na Targowisku Miejskim przy ul. Braci Wójcickich 3 w Łęcznej zostaje wznowiona dzierżawa powierzchni handlowej dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.
Sprzedawcy zainteresowani prowadzeniem działalności handlowej na obiekcie, którzy nie posiadają umowy rezerwacji miejsc, zobowiązani są do uzgodnienia z administracją Targowiska lokalizacji miejsca prowadzenia sprzedaży w danym dniu.
Przypominamy jednocześnie, że nadal obowiązują zasady sanitarno – higieniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na obiekcie:

 1. Obowiązek zakrywania nosa i ust.
 2. Przy stoisku może znajdować się nie więcej niż trzech klientów.
 3. Stojący w kolejce zobowiązani są do przestrzegania co najmniej 2 metrów odstępu między sobą.
 4. Towar podaje sprzedawca.
 5. Stosuj rękawiczki ochronne. Obowiązek zapewnienia spoczywa na sprzedawcy.
 6. Dbaj o higienę rąk. Na obiekcie istnieje możliwość skorzystania z dostępu do bieżącej wody i środków dezynfekujących w szalecie w budynku administracyjny.

Ogłoszenie - PSZOK

Zapraszamy do PSZOK ul. Krasnystawska 54 od 04.05.2020r
          Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Łęczna, wznawiamy przyjmowanie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w lokalizacji Łęczna ul. Krasnystawska 54. Zapraszamy od 4 maja 2020r w dni robocze: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek oraz sobotę w godzinach 9-17 ( w środy – nieczynne).
Informujemy, iż w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników PGKiM Łęczna sp. z o.o. wjazd pojazdów na teren Spółki będzie odbywał się pojedynczo.  Wymogiem dla osoby przekazującej odpady będzie zabezpieczenie twarzy (maseczką lub inną tkaniną do zasłaniania twarzy).
          W celu skorzystania z usług PSZOK prosimy o przygotowanie oświadczenia* (formularz oświadczenia). Wypełnione oświadczenie należy przekazać pracownikowi dyżurującemu, obsługującemu szlaban (pojemnik na dokumenty w portierni przy bocznym wejściu do budynku). Po otrzymaniu zgody prosimy o przejazd pod wskazany kontener i sprawne wyładowanie odpadów, zgodnie z obowiązującymi zasadami segregacji.
          Przypominamy o konieczności zachowania bezpiecznej odległości (2 m) od innych osób.
          Informujemy, iż zastrzegamy możliwość weryfikacji prawdziwości podanych danych w późniejszym okresie czasu. Dodatkowo informujemy, iż teren Spółki oraz PSZOK-u jest monitorowany systemem kamer a obraz jest nagrywany i przechowywany zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów
*Formularz oświadczenia dostępny również w punkcie podawczym Spółki w budynku administracyjnym ul, Krasnystawska 54, Łęczna (wejście do portierni od strony północnej). (formularz oświadczenia)
 


Informacja dla przesiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych w związku z epiemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

Pismo.pdf

Informacja.pdf

Załącznik WHO-2019-nCoV-IPC_WASH-2020_2-eng.pdf


 

Informacja dla sprzedawców i kupujących na obiekcie Targowiska Miejskiego.

1. Przy stoisku może znajdować się nie więcej niż trzech klientów.
2. Stojący w kolejce zobowiązani są do przestrzegania co najmniej 2 metrów odstępu między sobą.
3. Towar podaje sprzedawca.
4. Stosuj rękawiczki ochronne. Obowiązek zapewnienia spoczywa na sprzedawcy.
5. W godz. 10 – 12 obowiązują GODZINY DLA SENIORA (65+).
6.  Dbaj o higienę rąk. Na obiekcie istnieje możliwość skorzystania z dostępu do bieżącej wody i środków dezynfekujących w szalecie w budynku administracyjny przy głównej bramie wjazdowej

 

Ogłoszenie

Informujemy, że w związku z obowiązującym stanem epidemii
 Targowisko Miejskie przy ul. Braci Wójcickich 3 w Łęcznej wprowadza

ograniczenia dotyczące działalności sprzedawców na obiekcie.

Od dnia 26.03.2020 r. dopuszcza się działalność podmiotów posiadających zawarte ze Spółką umowy najmu/rezerwacji oraz nowych kontrahentów sprzedających wyłącznie artykuły spożywcze i płody rolne.

Powyższe ograniczenie obowiązywać będzie do czasu odwołania.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Łęczna z dniem 06-04-2020r. wznawia przyjmowanie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczna w Polsce czynny będzie tylko punkt w Starej Wsi, który ma możliwość przyjmowania odpadów budowlanych, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów zielonych. Punkt czynny będzie w godzinach 10.00 – 13.00 od poniedziałku do piątku. 
Informujemy, iż w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników PGKiM Łęczna sp. z o.o. na teren Działu Utylizacji Odpadów może wjechać jednocześnie tylko jeden pojazd dostarczający odpady do PSZOK. 
W celu skorzystania z usług PSZOK prosimy o przygotowanie oświadczenia* (formularz oświadczenia). Wypełnione oświadczenie należy przekazać pracownikowi obsługującemu wagę przez okno (bez otwierania)
Po otrzymaniu zgody prosimy o:
- wjazd pojazdem na wagę i pozostanie na niej do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego,
- wyładunek odpadów w odpowiednich boksach naprzeciwko budynku wagowego,
- ponowny wjazd na wagę, a po usłyszeniu sygnału dźwiękowego opuszczenie terenu Działu Utylizacji Odpadów.     
Informujemy, iż zastrzegamy możliwość weryfikacji prawdziwości podanych danych w późniejszym okresie czasu.
Dodatkowo informujemy, iż cały teren Działu Utylizacji Odpadów jest monitorowany systemem kamer wysokiej rozdzielczości a obraz jest nagrywany i przechowywany zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

*Formularz oświadczenia dostępny również w punkcie podawczym Spółki zlokalizowanym w budynku administracyjnym ul, Krasnystawska 54, Łęczna (wejście od strony północnej).

 

 

APEL

Szanowni Państwo, Mieszkańcy miasta i gminy Łęczna odprowadzający ścieki bytowe do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej

W związku ze znacznym zwiększeniem ilości zatorów kanalizacyjnych przypominamy, że KANALIZACJA TO NIE ŚMIETNIK.

      Odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej jest najlepszym i najwygodniejszym sposobem na pozbywanie się płynnych nieczystości z terenów naszych posesji. Wszystkim nam powinno zależeć, aby kanalizacja działała bezawaryjnie. W związku z powyższym pragniemy przypomnieć, że urządzeń sanitarnych (np. sedesu, umywalek, zlewozmywaków, kratek ściekowych) nie należy traktować jak kosza na śmieci. Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych oraz awarii sieci kanalizacyjnej. Przyczynia się to m.in. do zapychania rurociągów, rozwoju gryzoni, awarii pomp na przepompowniach oraz na obiektach oczyszczalni ścieków. Zatkana kanalizacja może skutkować cofaniem się ścieków i zalewaniem wnętrz budynków. Zatory mogą mieć znacznie szerszy zasięg, może dojść do zatykania i wybijania ścieków ze studzienek na ulice, co powoduje duże straty materialne, uciążliwości dla mieszkańców, a także szkody środowiskowe.
 

Czego nie wolno wrzucać do  systemów zbiorczej kanalizacji?

 • Środków higieny osobistej np.: waciki, podpaski, tampony, wkładki higieniczne, chusteczki nawilżone, wata, pieluchy (pampersy), ręczniki papierowe, patyczki do uszu.
 • Rajstop, szmat, bandaży, materiałów opatrunkowych i innych z zawartością włókien naturalnych i syntetycznych, które nie rozpuszczają się w wodzie, zbijających się w rurach w zwartą masę.
 • Kości, odpadów kuchennych, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi ściekami tworząc "nieprzepuszczalną bryłę". Resztki jedzenia przyciągają gryzonie (myszy i szczury), które osiedlają się w kanalizacji i mogą być nosicielami groźnych chorób.
 • Lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni ścieków.
 • Igieł, strzykawek – zalegające w sieci kanalizacyjnej stanowią zagrożenie dla pracowników Spółki (ryzyko zakażenia np. żółtaczką lub wirusem HIV).
 • Materiałów budowlanych, np.: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice, itp., które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte i trudne do usunięcia zatory.
 • Nie rozpuszczających się w wodzie materiałów np.: rękawic gumowych, prezerwatyw, włosów, torebek foliowych, korków, butelek, zabawek, niedopałków papierosów, gum do żucia, gazet, różnego rodzaju opakowań, itp.

Kwestię odpadów, których zabrania się wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych, reguluje art.9 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 284 z póżn.zm.).

Prosimy, aby dla naszego wspólnego dobra właściwie korzystać z kanalizacji. Odpady wyrzucamy do pojemników na odpady, a nie do urządzeń sanitarnych!

Pamiętajmy, nawet najlepiej zaprojektowana i wykonana instalacja może się zapchać, jeśli nie będziemy z niej właściwie korzystać.

Z poważaniem

Radosław Tkaczyk

Prezes Zarządu PGKiM Łęczna sp. z o.o.

 

INFORMACJA NA TEMAT OBSŁUGI KLIENTA
W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ŁĘCZNA SPÓŁKA Z O.O.

           W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, rekomendujemy ograniczenie wizyt w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna spółka z o.o.
            Przedstawiana Państwu rekomendacja odwołuje się do komunikatów, opublikowanych przez Wojewodę Lubelskiego https://www.lublin.uw.gov.pl/news

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonu;
81-752-10-44 Sekretariat Spółki
81-752-10-44 wew. 150 Dział Wodociągów i Kanalizacji
81-752-10-44 wew. 145 Dział Odbioru Odpadów
81-752-10-44 wew. 138 Dział Zarządzania Majątkiem
81-752-10-44 wew.112 Dział Księgowości
81-752-06-46 Dział Utylizacji Odpadów
81-462-97-03 Targowisko Miejskie       

Wszelkie dokumenty należy wysyłać do PGKiM Łęczna Sp. z o.o. za pośrednictwem Poczty bądź na adres e-mail: info@pgkim.leczna.pl

           Jednocześnie informujemy, iż wstrzymujemy przyjmowanie w siedzibie Spółki wpłat gotówkowych od odbiorców usług i prosimy o regulowanie należności w instytucjach finansowych lub za pomocą systemów bankowości elektronicznej. 

           W przypadku konieczności zostawienia dokumentów udostępniamy dla Państwa skrzynkę, znajdującą się przy wejściu do budynku administracyjnego od strony północnej (przy portierni).  Dokumenty pozostawione  w skrzynce prosimy zaopatrzyć w kontaktowy numer telefonu lub adres mailowy celem potwierdzenia wpływu.
Z uwagi na ograniczania działalności Poczty Polskiej Spółka nie będzie miała możliwości udzielenia odpowiedzi pisemnej za jej pośrednictwem.

          Biorąc pod uwagę, iż działaniem priorytetowym Spółki jest dostawa wody przeznaczonej do spożycia o odpowiedniej jakości,  w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem jak również odprowadzanie ścieków w sposób ciągły i niezawodny od dnia 17 marca 2020 roku, to wstrzymane zostaną wyjścia w teren (w szczególności wejścia do pomieszczeń gdzie zlokalizowane są wodomierze główne lub podliczniki) pracowników odczytujących wodomierze zwykłe - zgodnie z harmonogramem odczytów (miesiąc marzec-Odbiorcy prywatni miasto Łęczna,  podmioty gospodarcze miasto i gmina Łęczna, miesiąc kwiecień: Odbiorcy prywatni -miejscowowści Karolin, Kolonia Łuszczów, Kolonia Stara Wieś, Kolonia Nowogród, Ludwin-Kolonia, Nowowgród, Piotrówek, Podzamcze, bloki Podzamcze PGR, Rossosz, Zofiówka oraz  podmioty gospodarcze miasto i gmina Łęczna).

         Prosimy o podawanie stanu wodomierzy pod numerem telefonu 81 75 21 044 wew. 151 lub 150. W przypadku braku takiej informacji ilość zużytej wody i ilość odprowadzonych ścieków będzie naliczona na podstawie średniodobowego zużycia z poprzednich okresów rozliczeniowych.
Tam, gdzie występują techniczne możliwości, odczyty wodomierzy będą prowadzone zdalnie.

         Prace związane z montażem wodomierzy u nowych Odbiorców oraz z wymianą wodomierzy zostaną uzgodnione telefonicznie. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 81 75 21 044 wew. 150 lub 155  w celu pozostawienia kontaktu.

         Podejmowane działania mają głównie charakter profilaktyczny oraz zapobiegawczy i wynikają z troski o zdrowie pracowników i interesantów w związku z realnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

 

 


 

Wyróżnienia

Certyfikat wiarygodności biznesowej
Lub. Orzeł Biznesu 2014
solidna_firma
Certyfikat wiarygodności biznesowej 2015
SolidnaFirma_2016

Z ostatniej chwili

Informacja o wprowadzeniu procedury przesyłania faktur w formie elektronicznej

czytaj dalej

Informacja dla Odbiorców w m. Podzamcze, Rossosz, Piotrówek, Ciechanki Łęczyńskie, Zakrzów

czytaj dalej

Godziny pracy PGKiM Łęczna w dniach 24 i 31 grudnia 2019 r.

czytaj dalej

W dniu 08.10.2019 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej im. Jana Pawła II uczestniczyła w wycieczce proedukacyjnej w firmie PGKiM Łęczna  Sp. z o.o w Łęcznej.

czytaj dalej
Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o.

ul. Krasnystawska 54
21-010 Łęczna
POLSKA

tel. +48 81 752-10-44 do 45
fax. +48 81 752-10-46

www.pgkim.leczna.pl
e-mail: info@pgkim.leczna.pl

wysyłka faktur elektonicznych: e-faktury@pgkim.leczna.pl

NIP 713-020-79-09
REGON 430525592
BDO: 000008045
KRS 0000077946
Kapitał Spółki 32 118 500,00zł

BS Łęczna 57 8693 0006 0000 2277 2002 0001
Alior Bank S.A. O/Łęczna 66 2490 0005 0000 4530 8002 1760

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij