Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy - modernizacji drogi dojazdowej do Działu Utylizacji Odpadów

L.dz……../B.M../………./2017                                                     Łęczna, dnia 09-01-2017r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. prosi o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy –modernizacji drogi dojazdowej (wraz z poszerzeniem drogi) do Działu Utylizacji Opadów na odcinku 990 mb od drogi powiatowej Łęczna – Puchaczów.

 

  Założenia do projektowania:

  • Parametry drogi po przebudowie :

- nacisk na oś 110 kN,

- szerokość drogi min. 6m

  • Długość odcinka drogi podlegającej przebudowie 990 mb licząc od drogi powiatowej Łęczna - Puchaczów
  • na etapie opracowywania dokumentacji projektowej należy wykonać badanie gruntu
  • mapa do celów projektowych w gestii Wykonawcy dokumentacji projektowej
  • projekt koncepcji przebudowy drogi załączony do zapytania.

W zakres oferty wchodzą wszelkie wymagane uzgodnienia, opinie, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/ skutecznego dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

 

Dokumentacja techniczna:

- dokumentacja projektowa: budowlano-wykonawcza w 5egz.

-  przedmiar robót w 2egz.

- kosztorys inwestorski w 2egz.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru w 2egz.

- cały zakres w wersji elektronicznej  na płycie CD

 

Ofertę prosimy składać na załączonym formularzu ofertowym.

Termin składania oferty : do 20.01.2017 r.

Osoba do kontaktu: Bogdan Maj, tel. 606 471 604
 

formularz ofertowy droga.docx

Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o.

ul. Krasnystawska 54
21-010 Łęczna
POLSKA

tel. +48 81 752-10-44 do 45
fax. +48 81 752-10-46

www.pgkim.leczna.pl
e-mail: info@pgkim.leczna.pl

wysyłka faktur elektonicznych: e-faktury@pgkim.leczna.pl

NIP 713-020-79-09
REGON 430525592
BDO: 000008045
KRS 0000077946
Kapitał Spółki 32 118 500,00zł

BS Łęczna 57 8693 0006 0000 2277 2002 0001
Alior Bank S.A. O/Łęczna 66 2490 0005 0000 4530 8002 1760

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij