Modernizacja Sortowni Odpadów znajdującej się w Dziale Utylizacji odpadów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o.
prosi o przedstawienie oferty cenowo - terminowej na wykonanie projektu modernizacji sortowni znajdującej się w Dziale Utylizacji Odpadów w Starej Wsi.

Projekt powinien zostać wykonany na podstawie koncepcji będącej w posiadaniu zamawiającego oraz na podstawie uzgodnień z Zamawiającym.

Wymagania zamawiającego:

  1. Wykonawca ofertę musi złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania;
  2. Wykonawca ma obowiązek uzyskać mapy do celów projektowych (o ile będzie wymagana) oraz prawomocne pozwolenie na budowę.
  3. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie Działu Utylizacji w celu ustalenia zakresu i warunków realizacji zamówienia.

4.Wykonawca musi wykonać projekt budowlany na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę.

5.Wraz z projektem Wykonawca musi wykonać:

a)projekty wykonawcze uzupełniające i uszczegóławiających projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

  1.  przedmiar robót i kosztorysy inwestorskie.
  2.  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

6.Wykonawca musi uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę.

Oferty na piśmie prosimy przesłać na adres:

PGKiM Łęczna sp. z o.o.

ul. Krasnystawska 54

21-010 Łęczna

do dnia 14.12.2016r.

osoba do kontaktu: Adam Gall tel. 600 029 532                             formularz ofertowy.doc

Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o.

ul. Krasnystawska 54
21-010 Łęczna
POLSKA

tel. +48 81 752-10-44 do 45
fax. +48 81 752-10-46

www.pgkim.leczna.pl
e-mail: info@pgkim.leczna.pl

wysyłka faktur elektonicznych: e-faktury@pgkim.leczna.pl

NIP 713-020-79-09
REGON 430525592
BDO: 000008045
KRS 0000077946
Kapitał Spółki 32 118 500,00zł

BS Łęczna 57 8693 0006 0000 2277 2002 0001
Alior Bank S.A. O/Łęczna 66 2490 0005 0000 4530 8002 1760

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij