Do pobrania

Dział Wodociągów i Kanalizacji

INFORMACJA O WYDANYCH WARUNKACH TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD.KAN. NA BUDOWĘ (ROZBUDOWĘ) URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH WYDANYCH OD DNIA 09.07.2020 ROKU

Oświadczenie określające tytuł prawny

Sprzedaż wody z hydrantu

Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego sieci, przyłącza

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan.

Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Wniosek o zmianę adresu do korespondencji

Wniosek o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą

Dane techniczne jakim powinny odpowiadać materiały przeznaczone do sieci i przyłączy wod.-kan.

Dane techniczne jakim powinny odpowiadać studzienki wodomierzowe (wodociągowe)

Dane techniczne jakim powinny odpowiadać studzienki wodomierzowe

Opis techniczny zaworów podciśnieniowych do systemu kanalizacji podciśnieniowej na terenie miasta Łęczna

Wymagania techniczne dla przydomowych pompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanych na terenie Gminy Łęczna

Protokół odbioru sieci/przyłącza/zewn. instalacji kanalizacji sanitarnej

Protokół odbioru sieci wodociagowej/przyłącza wodociągowego/zewnętrznej inst. wodociągowej

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót

Zlecenie wykonania robót

Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza

Wzór zgody udzielonej na rzecz PGKiM

Wzór zgody

Wytyczne do projektowania - wrzesień 2019

Regulamin odpłatnego przejęcia przez PGKiM Łęczna Sp. z o.o. urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych budowanych przez osoby trzecie

Regulamin odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych włączonych do sieci przez PGKiM Łęczna Sp. z o.o.

 

Dział Odbioru Odpadów

Wniosek o zawarcie umowy na odbiór odpadów

Wniosek o rozwiązanie umowy na odbiór odpadów

Zlecenie wywozu odpadów

Formularz oświadczenia do PSZOKu

Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Łęczna od 01 stycznia 2018 r.

Wymogi dotyczące pojemników na odpady komunalne 120l i 240l

 

Dział Zarządzania Majątkiem

Wniosek o zawarcie umowy najmu pawilonu

Wniosek o zawarcie umowy rezerwacji miejsca_stołu handlowego

 

 

Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o.

ul. Krasnystawska 54
21-010 Łęczna
POLSKA

tel. +48 81 752-10-44 do 45
fax. +48 81 752-10-46

www.pgkim.leczna.pl
e-mail: info@pgkim.leczna.pl

wysyłka faktur elektonicznych: e-faktury@pgkim.leczna.pl

NIP 713-020-79-09
REGON 430525592
BDO: 000008045
KRS 0000077946
Kapitał Spółki 32 118 500,00zł

BS Łęczna 57 8693 0006 0000 2277 2002 0001
Alior Bank S.A. O/Łęczna 66 2490 0005 0000 4530 8002 1760

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij