Projekty dofinansowane ze środków Uni Europejskiej w perspektywie 2014/2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Spółka z o.o. w Łęcznej informuje, że 29 maja 2017 roku podpisano z Marszałkiem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK” realizowanego w partnerstwie siedmiu firm. Rolę lidera projektu pełni Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju.

Całkowity koszt projektu wynosi 151,10 mln zł, dofinansowanie 83,36 mln zł wkład własny 67,73 mln zł.

Całkowity koszt zadania dla PGKIM Łęczna sp. z o.o. wynosi 27,28 mln zł brutto (22,18 mln zł netto), dofinansowanie 15,08 mln zł, wkład własny 12,20 mln zł

Przedmiotowy projekt jest przedsięwzięciem o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (z perspektywą do roku 2030). Dofinansowanie przedsięwzięcia odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 6.3 Gospodarka odpadami

PGKiM Łęczna Sp. z o.o. w ramach przedsięwzięcia na terenie Zakładu Utylizacji Opadów w lokalizacji Stara Wieś – Stasin:

 • wybuduje instalację do biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalację przetwarzania odpadów zielonych i innych odpadów zebranych selektywnie ulegających biodegradacji,
 • zmodernizuje sortownię odpadów
 • zamontuje siatkę (wraz z instalacją) zabezpieczającą przed wydostawaniem się odpadów ze składowiska
 • zamontuje: system telewizji przemysłowej, moduł informatyczny zapewniający kompleksową obsługę systemu zagospodarowania odpadów w Zakładzie utylizacji Odpadów
 • zakupi sprzęt pomocniczy:
 • pojazdy:
 • Samochód hakowy do obsługi sortowni odpadów
 • Miniładowarka teleskopowa do kompostowni
 • Miniładowarka teleskopowa do sortowni odpadów
 • Kompaktor kołowy
 • Mobilny przesiewacz bębnowy
 • Traktor z kosiarką rotacyjną oraz zamiatarka i pług wirnikowy
 • Mobilna czyszczarka do posadzek
 • sprzęt:
 • Prasokontenery na odpady balastowe – szt. 2
 • Przerzucarka do kompostu
 • Prasa do odpadów
 • Rozdrabniarka do drewna wielkogabarytowego
 • Klocki betonowe
 • Kruszarka do gruzu
 • Urządzenie do dezodoracji

Zadanie będzie realizowane w latach 2017 – 2019. Po zakończeniu inwestycji  i uzyskaniu stosowanych pozwoleń Zakład Utylizacji Odpadów stanowiący Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych będzie odpowiednio wyposażony do przetwarzania odpowiedniej ilości odpadów.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów związanych z zagospodarowywaniem odpadów komunalnych, umożliwi zwiększenie efektywności odzysku i recyklingu odpadów komunalnych.

Galeria

 

Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o.

ul. Krasnystawska 54
21-010 Łęczna
POLSKA

tel. +48 81 752-10-44 do 45
fax. +48 81 752-10-46

www.pgkim.leczna.pl
e-mail: info@pgkim.leczna.pl

wysyłka faktur elektonicznych: e-faktury@pgkim.leczna.pl

NIP 713-020-79-09
REGON 430525592
BDO: 000008045
KRS 0000077946
Kapitał Spółki 32 118 500,00zł

BS Łęczna 57 8693 0006 0000 2277 2002 0001
Alior Bank S.A. O/Łęczna 66 2490 0005 0000 4530 8002 1760

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij